Algemene voorwaarden

 • Iedereen dient zich binnen de praktijk te houden aan algemene geldende normen en waarden.
 • Het is verboden om te roken binnen alle ruimten.
 • Vooruit! Praktijk voor Psychosomatiek is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van zich in, of in de directe omgeving van, dit gebouw bevindende eigendommen of bezittingen van bezoekers.
 • U dient op tijd aanwezig te zijn voor uw afspraak. U hoeft zich niet vooraf te melden en mag plaatsnemen in de wachtkamer.
 • U dient uw legitimatiebewijs mee te brengen tijdens het eerste bezoek.
 • U dient een handdoek mee te nemen voor op de behandelbank.
 • Bij verhindering van een afspraak dient u 24 uur van te voren af te zeggen, wij zijn genoodzaakt om niet tijdig afgezegde afspraken bij u in rekening te brengen.
 • Wanneer u 10 minuten na de geplande tijd voor een afspraak nog niet bent opgehaald door de therapeut, bel dan alstublieft aan bij de ingang om te laten weten dat u er bent.
 • De praktijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten die zich niet aan de instructies van de behandelaar hebben gehouden.
 • In het geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van personeel en/of brandweer en politie op te volgen.
 • Het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt is afhankelijk van uw zorgverzekeringspakket. U bent zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van het aantal zittingen die u vergoed krijgt. De praktijk is niet verantwoordelijk voor de kosten die in rekening worden gebracht bij het overschrijden van het maximaal aantal zittingen die u vergoed krijgt.
 • De praktijk heeft contracten met bijna alle zorgverzekeringen waardoor wij rechtstreeks kunnen declareren bij uw zorgverzekeraar.
 • Uw behandelaar is geregistreerd in het BIG-register.
 • De praktijk is aangesloten bij de klachtenregeling van het Keurmerk Fysiotherapie. Wanneer u een klacht hebt en er niet uitkomt met de praktijk, wordt u verwezen naar de klachtenprocedure.
 • De behandelaar heeft geheimhoudingsplicht.
 • De praktijk hanteert privacyregeling Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG)
 • De praktijk hanteert wet op Geneeskundig Behandelovereenkomst (WGBO)
 • U hebt recht op inzage in uw dossier en het ontvangen van een afschrift van gegevens daarover
 • De praktijk doet mee aan enquêtering betreft tevredenheid over de behandeling en de praktijk, wat verplicht is door zorgverzekeraars. Uw e-mailadres wordt hiervoor doorgegeven aan een onafhankelijke partij. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u dat aangeven.
Schuiven naar boven
Follow by Email
Facebook
LinkedIn
Instagram